တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို သက္ေသျပခ်င္လို႔ ၆၆(ဃ)နဲ႔ အမႈကို ရင္ဆိုင္တာလို႔ ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းေျပာ

0
46

တရားစိုးမိုးမႈနဲ႔ပက္သက္ျပီး သက္ေသျပခ်င္လို႔ ၆၆(ဃ)အမႈကို ရင္ဆိုင္ခဲ႔တာလို႔ မိ်ဳးရန္ေနာင္သိမ္း က ေျပာဆို ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ေကာင္းခန္႔လင္းက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6