ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္ အခြန္နဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ေရးရာ ေဆြးေႏြး

0
24

ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အေမရိကန္-ဟန္ေဂရီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မစၥတာ ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္တို႔ဟာ ဒီကေန႔ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ေတြ႔ဆံုၿပီး အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ အသံုးစရိတ္ ေရးဆဲြမႈ က႑တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

dassk

ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္ဟာ ဆိုးေရာ့စ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ဟာ ဒီကေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီေလာက္က ေနျပည္ေတာ္က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတာပါ။

အဲဒီလိုေတြ႔ဆံုရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ အသံုးစရိတ္ေရးဆြဲမႈက႑၊ ေက်ာက္မ်က္ရတာ တူးေဖာ္ေရးနဲ႔ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္ဟာ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ေနသူလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6