သံအမတ္ေဟာင္း ဦးေသာင္းထြန္းကို အမ်ိုးသား လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္

0
22

ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ႐ႈေထာင့္ကေန ေလ့လာသံုးသပ္ အႀကံျပဳႏုိင္ေရး အတြက္ သံအမတ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေသာင္းထြန္းကို အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

nsa

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ရာထူးကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအဆင့္ သတ္မွတ္ၿပီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးဖို႔လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးမွာ သေဘာတူခဲ့တာပါ။

ဦးေသာင္းထြန္းဟာ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ နယ္သာလန္နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးရာထူးေတြကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည္ႏွစ့္မွာ အၿငိမ္းစားယူခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ Institute of South East Asia Studies မွာ Visiting Senior Research Fellow ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ Myanmar Development Research Institute ရဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6