စီးပြားေရးနဲ႔ က႑ေပါင္းစံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲ ျပဳလုပ္ (႐ုပ္/သံ)

0
37

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပညာအသင္းက ဦးစီးျပီး စီးပြားေရးနဲ႔ က႑ေပါင္းစံု ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြနဲ႔ အလုပ္အ ကုိင္ျပပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေကဇြန္ေႏြးက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6