ျပည္သူေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပံုေငြလွဴဒါန္းႏိုင္ဖို႔ ဘဏ္အေကာင့္ ဖြင့္ထား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပက အလွဴရွင္ေတြ လွဴဒါန္းႏုိင္ဖို႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြ (NRPC-Peace Fund) ဘဏ္အေကာင့္ကို ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္မွာ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။

peace

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ခြဲ၊ ေငြစုဘဏ္စာရင္း၊ SF- 004048 မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာလို႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနက ဒီကေန႔ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ ရန္ပံုေငြ ရရွိဖို႔နဲ႔ ရရွိလာတဲ့ ရန္ပံုေငြေတြကို မွ်မွ်တတနဲ႔ စနစ္တက် ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစြဲဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (Joint Coordinating Body for Peace Process Funding -JCB)ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ကတည္းက ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာပါ။

အစိုးရအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပက အလွဴရွင္ေတြအေနနဲ႔ လည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပံုေငြမွာ ပါဝင္ထည့္သြင္း လွဴဒါန္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ၾကဖို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner