စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲ တီထြင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ (႐ုပ္/သံ)

0
39

ျမန္မာေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ရင္းလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ ေတြ ရရွိထားဖို႔လုိအပ္ေနတာပါ။ ဒီသတင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ ေကဇြန္ေႏြး ကသတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6