အသတ္ခံခဲ႔ရတဲ႔ ကိုစိုးမိုးထြန္းအတြက္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ ဦးေဆာင္သူေတြ သတိေပးခံခဲ႔ရ

0
25

အလဲဗင္းမီဒီယာဂ႐ုရဲ႕ မုံရြာအေျခစိုက္သတင္းေထာက္ ကိုစိုးမိုးထြန္းအသတ္ခံခဲ႔ရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမႈေပၚမွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ ဦးေဆာင္သူေတြကို မုံရြာၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုးက ေခၚယူသတိေပၚခဲ့ပါတယ္။

smg

အဲဒီဆုေတာင္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုးက ေခၚယူသတိေပးခဲ့တာလို႔ အဲဒီပြဲကို ဦးေဆာင္သူေတြက ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

တာဝန္ရွိသူေတြဘက္က ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲဦးေဆာင္သူေတြနဲ႔ ဒီကေန႔ဇန္နဝါရီလ(၉)ရက္ေန႔ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုးမွာ ေနလယ္ခင္း ၂ နာရီမွာ ေတြ႔ဆံုဖို႔ ခ်ိန္းဆိုခဲ႔တာေၾကာင့္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲဦးေဆာင္သူေတြက အျပန္အလွန္စကားေျပာဆိုဖို႔ သြားေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ေပမဲ့ တာဝန္ရွိသူေတြက ေရာက္မလာခဲ့ပါဘူး။

မုံရြာသတင္းေထာက္ေတြကေတာ အသတ္ခံခဲ႔ရတဲ႔ ကိုစိုးမိုးထြန္းအတြက္ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္တာဟာ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႕ခြဲေရးရုံးနဲ႔ မုံရြာၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွာ စာတင္တာမိ်ဳးကို ဘယ္ေတာ့မွလုပ္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

အခုလို ဆုေတာင္းပြဲဦးေဆာင္သူေတြကို ေခၚယူၿပီး တာဝန္ရွိသူေတြဘက္ကေရာက္မလာတာကေတာ့ ကေလးဆန္တဲ႔လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ မုံရြာသတင္းေထာက္ေတြက ေျပာပါတယ္။ အသတ္ခံခဲ႔ရတဲ႔ ကိုစိုးမိုးထြန္းအတြက္အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာေရာ မံုရြာၿမိဳ႕မွာပါ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6