မဂၤလာေစ်းမွာ အျမန္ဆံုးေစ်းေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး ေစ်းသူေစ်းသားေတြ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ (႐ုပ္/သံ)

0
46

မဂၤလာေစ်းေပၚ အျမန္ဆုံးေစ်းေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ေစ်းသူေစ်းသားေတြက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေကာင္းခန္႔လင္းက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6