ေရႊဗဟိုေစ်းကြက္ ထူေထာင္ႏုိင္ဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္အသင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္

0
35

ေရႊဗဟုိေစ်းကြက္ႀကီး ထူေထာင္သြားႏုိင္ဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

15895228_1076069529187579_7386478908569408280_n

တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးကဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ပန္ဒါဟုိတယ္မွာ က်င္းပတဲ့ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္း အနားမွာ အခုလိုေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းအေနနဲ႔ ေရႊဗဟုိေစ်းကြက္ႀကီး ကုိ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွာ ေပၚေပါက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး အစုိးရရဲ႕ပံ့ပုိးကူညီမႈနဲ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈဟာ အဓိက်ကာ ေရႊဗဟုိ ေစ်းကြက္ႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရႊတင္သြင္းမႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈေတြဟာ လွ်င္ျမန္သြက္လက္လာမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

?bph6