ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြကို ဦးစားေပးသင့္ (႐ုပ္/သံ)

0
42

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။

?bph6