ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ လူငယ္ေတြပါ၀င္ၿပီး ကုိယ့္အနာဂတ္ကို ဖန္တီးဖို႔ လိုအပ္ေန (႐ုပ္/သံ)

0
25

လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ပိုမုိပါဝင္ၿပီး ကိုယ့္အနာဂတ္ကို ဖန္တီးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကုိ MCN
သတင္းေထာက္ ေကဇြန္ေႏြး က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6