လက္ခစားစနစ္နဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ အထည္ခ်ဳပ္ထုတ္ကုန္ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ခစား (CMP) စနစ္နဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ထုတ္ကုန္ေတြ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ လလယ္မွာ ၈၃.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

garment

အခု ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လက္ခစားစနစ္နဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက ထုတ္ကုန္တင္ပို႔မႈ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၁၅၇ ဘီလ်ံရွိခဲ့ၿပီး ဒါဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္က ရရွိတဲ့ ေဒၚလာ ၆၂၉ သန္းထက္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့တာပါ။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရေတာ့ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္ပို႔ကုန္ေတြ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေနတဲ့ ႏိုင္ငံကေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း တင္ပို႔မႈရဲ႕ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ဂ်ာမနီတို႔က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဝင္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္း ၃ သိန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။

adv_banner
adv_banner