မသန္စြမ္း IT ပစၥည္း တင္သြင္းမႈအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးဖို႔ ေတာင္းဆို

0
78

မသန္စြမ္းသူေတြ အသုံးျပဳနုိင္မယ့္ IT ပစၥည္းေတြ တင္သြင္းလာပါက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အတြက္ မသန္စြမ္း ဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ေကသြယ္ က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6