လူငယ္ေရးရာ မူ၀ါဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳႏုိင္ဖို႔ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လအထိ ေရႊ႕ဆိုင္း (႐ုပ္/သံ)

0
83

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒ မူၾကမ္းအတည္ျပဳနုိင္ဖုိ႔ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ပြဲကုိ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လအထိ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ေကသြယ္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6