ေက်ာင္းျပင္ပ တစ္သက္တာပညာေရးက႑ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြး (႐ုပ္/သံ)

ေက်ာင္းျပင္ပတစ္သက္တာပညာေရးမူ၀ါဒမူႀကမ္းေရးဆြဲၿပီးအမ်ဳိးအဆင့္ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမွာတင္ျပသြားဖုိ႔ရွိ ေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ေကသြယ္က ေပးပို႔ထားပါတယ္ ။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner