ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္ဖို႔ ကမၻာ့ဘဏ္က ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ အတိုးမဲ့ ေခ်းမယ္

ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးက႑ တိုးတက္ဖို႔ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေပးသြားမယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္ ရန္ကုန္ဌာေန႐ံုးက ဒီကေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

aaa

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးထုတ္ကုန္ က႑ေတြအျပင္ ပြင့္သစ္စ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း အာခမံလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လာဖို႔အတြက္ ခုလို ေငြေခ်းငွားမယ့္ အစီအစဥ္ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။

ကမၻာ့ဘဏ္အေနနဲ႔ အဲဒီေငြကုိ အတိုးမယူဘဲ ေခ်းမွာျဖစ္ၿပီး ၃၈ ႏွစ္အတြင္း ျပန္ဆပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အခုလို ေငြေခ်းမယ့္အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဥပေဒမူေဘာင္ေတြ ပိုခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ေခတ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းေတြ၊ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ဘ႑ာေရးက႑ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner