လူငယ္ေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ နည္းပညာအသံုးခ်မႈစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ေန (႐ုပ္/သံ)

0
63

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူငယ္ေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ အသုံးခ်ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ေနတာပါ။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ MCN သတင္း ေထာက္ ေကသြယ္ ကေပးပုိ႔ထားပါတယ္ ။

?bph6