တပ္မေတာ္ဟာ တစ္ခုတည္းရွိတယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာၾကား

0
42

လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္မွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိအေျခခံတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ဖို႔ လမ္းခင္းေပးထားတာျဖစ္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

15219541_1402739456427205_8328270742074648592_n

ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ဒီကေန႔မွာ စစ္တကၠသုိလ္ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၅၈)သင္တန္းဆင္းဂုဏ္ျပဳစစ္ေရးျပ အခမ္းအနားမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လိႈင္က အခုလိုေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

ဒါ့အျပင္တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့မူ၀ါဒ(၆)ရပ္ ကုိခ်မွတ္ၿပီး စစ္မွန္ခိုင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္(Peace Process)ကုိ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့မူ၀ါဒ(၆)ရပ္ကုိ လည္းေလးစား လိုက္နာမွ NCA လမ္းေၾကာင္းကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ အဆင္ေျပေျပ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုေနထိုင္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ရင္ ဘယ္တိုင္းရင္းသားမဆို စစ္မႈထမ္းစည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔အညီ တပ္မေတာ္မွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ တပ္မေတာ္ဆိုတာတစ္ခုပဲရွိတယ္လို႔ေျပာၾကားပါတယ္၊

?bph6