ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ကိစၥေတြ စံုစမ္းစစ္ေ္ဆးဖို႔ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို စစ္ေဆးသံုးသပ္ အႀကံျပဳဖို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဒီကေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။

rakhine

ေမာင္ေတာေဒသမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္နဲ႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂၊ ၁၃ ရက္က ေမာင္ေတာေဒသမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္ပြားရတဲ့ ေနာက္ခံအေျခအေနနဲ႔ အျဖစ္မွန္ေပၚေပါက္ဖို႔နဲ႔ ေနာင္မွာ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမျဖစ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ကိစၥရပ္ေတြမွာ တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ညီညြတ္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးၿပီး အႀကံျပဳႏိုင္ဖို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္တာလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဒီ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးျမင့္ေဆြ၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖတို႔ကို တာဝန္ေပးအပ္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ေတြထဲမွာ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၊ ရဲခ်ဳပ္ ေဇာ္ဝင္းနဲ႔ ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ နာယက အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး ေဒါက္တာလွေမာင္စတဲ့ သူေတြလည္းပါဝင္ပါတယ္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဟာ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ခံအေျခအေန၊ ျဖစ္ပြားတဲ့အေၾကာင္းရင္း၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရသူနဲ႔ ပ်က္စီးမႈစာရင္း၊ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အေပၚ ျပည္ပက စြပ္စြဲေနတာေတြ တကယ္ မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိတို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာ တင္ျပေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner