ဒိန္းမတ္-ျမန္မာ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး

0
39

ဒိန္းမတ္-ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ ၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ဒီကေန႔မွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးအမွတ္ (၁) အစည္းအေဝး ခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

15319413_1018945434899137_478719740_n

အဲဒီလက္မွတ္ေရးထိုးမႈကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းနဲ႔ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံအစိုးရ ကိုယ္စား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္ သံအမတ္ႀကီး Mr. Peter Lysholt Hansen တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကတာပါ။

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာမွတစ္ဆင့္ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6