အနိမ့္ဆံုး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထုတ္ ကားေတြသာ တင္သြင္းဖုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ေတြကုိ အနိမ့္ဆံုး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေမာ္ေတာ္ကားေတြသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမယ္လုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

mai

ႏုိ၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ ဒီကေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လုိက္တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္တဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (ဘယ္ေမာင္း)ေတြကုိသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳ လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းအစီအစဥ္နဲ႔ တင္သြင္းတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကုိေတာ့ အနိမ့္ဆံုး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္တဲ့ကားေတြကုိ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ၿပီး ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေတြ ကုိေတာ့ အနိမ့္ဆံုး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ထုတ္ကားေတြ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner