အစုိးရနဲ႔ မီဒီယာအၾကား ဆက္ဆံေရး ေျပလည္ေစလုိတယ္လုိ႔ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီေျပာ

0
69

အစိုးရနဲ႔ သတင္းမီဒီယာတုိ႔အၾကား ေႏြးေထြးေျပလည္တဲ့ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေပၚေစလုိတဲ့ ဆႏၵရွိတယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

2

ႏုိ၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ဒီကေန႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကတဆင့္ အဲဒီလုိေျပာဆုိလုိက္တာပါ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရက Eleven Media အေပၚ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)နဲ႔တရားစြဲထားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳလုိေသာ္လည္း အစုိးရနဲ႔ မီဒီယာ အၾကား ဆက္ဆံေရးေျပလည္ေစလုိတယ္လုိ႔ ေျပာဆုိလုိက္တာပါ။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က Eleven Media အေပၚ အေရးယူရန္ တိုင္ၾကားထာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Eleven Media က အာမခံေလွ်ာက္ထားတာကုိ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ပလပ္လိုက္ပါတယ္။

?bph6