အစုိးသစ္အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသား ဘာသာတကၠသုိလ္ေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိေန (႐ုပ္/သံ)

0
30

တုိင္းရင္းသားဘာသာတကၠသုိလ္ေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္
ေကသြယ္က ေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

?bph6