အစုိးသစ္အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသား ဘာသာတကၠသုိလ္ေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိေန (႐ုပ္/သံ)

တုိင္းရင္းသားဘာသာတကၠသုိလ္ေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္
ေကသြယ္က ေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner