ကာလံုစည္းေ၀းေခၚဖုိ႔ ေျပာေနတဲ့ ပါတီေတြကသာ တုိင္းျပည္ကုိ ဒုကၡေရာက္ေစခ်င္ေနတာလုိ႔ ဦး၀င္းထိန္ေျပာ

0
47

ႏုိင္ငံေရးပါတီ (၁၃)ခုက ကာလံုအစည္းအေ၀းေခၚယူဖုိ႔ေတာင္းဆုိခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းျပည္က ဒုကၡေရာက္စရာမဟုတ္ဘဲ သူတုိ႔ကသာ တုိင္းျပည္ကုိ ဒုကၡေရာက္ေစခ်င္ေနတာလုိ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

win-htein-data

ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ(ဒီဗြီဘီ)ရဲ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမွာ ဦး၀င္းထိန္က အဲဒီလုိေျပာဆုိလုိက္တာပါ။ ဦးခင္ေမာင္ေဆြနဲ႔ ဦးသိန္းညႊန္႔တုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ ဘာမွျပည္သူလူထုကုိ ကုိယ္စားမျပဳဘဲ သူတုိ႔ေျပာေနတဲ့ ျပည္သူလူထုဆုိတာ သူတုိ႔ပဲလုိ႔လည္း ဦး၀င္းထိန္က ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။

သူတုိ႔ေျပာေနတဲ့ အက်ပ္အတည္းဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးမွာ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕အက်ပ္အတည္းဆုိလုိတာျဖစ္ၿပီး ဘာမွလုပ္ခြင့္မရွိလုိ႔ အဲဒီအက်ပ္အတည္းကုိ ခြင္ဆင္တာလုိ႔လည္း ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ဦးေဆာင္တဲ့ ပါတီ(၁၃)ခုက ႏုိင္ငံမွာ အေထြေထြအၾကပ္အတည္းေတြ ေပၚ ေပါက္ေနတာေၾကာင့္ အမ်ဳးိသားလံုျခံဳေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းေခၚဖုိ႔ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရး ထုိးၿပီး ေတာင္းဆုိခဲ့တာပါ။

?bph6