သူနာျပဳ သားဖြားဆရာမေတြကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈ လုပ္ေဆာင္ (႐ုပ္/သံ)

0
23

သူနာျပဳသားဖြားဆရာမေတြကို စာေတြ႕လက္ေတြ႕သင္တန္းေတြအျပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီသတင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ ေကဇြန္ေႏြး က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6