ဦးလူမင္းနဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္မ်ိဳးမင္း(ရင္တြင္းျဖစ္)တို႔ ျပန္လည္ ေက်ေအး

0
222

႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒ ဦးလူမင္းနဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္မ်ိဳးမင္း(ရင္တြင္းျဖစ္)တု႔ိၾကား ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အမႈကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျပန္အလွန္ ေက်ေအးလိုက္ၿပီလို႔ ဒီကေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ပူးတြဲေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

motionpictureassociation2

႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒နဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္မ်ိဳးမင္း(ရင္တြင္းျဖစ္)တို႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး နာယကႀကီးေတြ၊ ဥကၠ႒၊ အမႈေဆာင္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈနဲ႔ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုခဲ့တာပါ။

ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္မွာ ဒါ႐ိုက္တာေမာင္မ်ိဳးမင္းက ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ အာ႐ုဏ္ဦးဂ်ာနယ္ အင္တာဗ်ဴးမွာ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒ ဦးလူမင္းရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစတဲ့စကားလံုးေတြ ေျပာခဲ့မိတာကို ကိုယ္တိုင္ျပန္႐ုပ္သိမ္းဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးဘက္ကလည္း တရာစြဲဆိုထားတာေတြလည္း ျပန္႐ုပ္သိမ္းေပးမယ္လို႔သေဘာတူခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6