ေခတ္ကာလအရ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ အျမန္ဆံုး ျပ႒ာန္းေပးဖို႔လို (႐ုပ္/သံ)

0
277

ေခတ္ကာလနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ မရွိတာေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒအသစ္ အျမန္ဆုံး ျပ႒ာန္းေပးဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ေကသြယ္က ေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

?bph6