ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလ့လာသူေတြ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

0
88

လာမယ့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမယ့္ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ကေန ၂၀၁၇ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

An European Union personnel serving as an election overseer in Myanmar's upcoming general elections demonstrates how to fill up a ballot paper in Yangon, Myanmar October 30, 2015. REUTERS/Soe Zeya Tun

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ လစ္လပ္ေနတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ ၁၈ ခုအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးေကာက္ဖို႔ က်င္းပမွာပါ။
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ရက္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လ်ာထား လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္ဇယားကိုေတာ့ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္တြင္းက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

?bph6