ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသူ ေတြ႕ရွိ

ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံေနရတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသူတစ္ဦးကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏို္င္ငံေတာ္ပုိင္ အစုိးရသတင္းစာေတြက ဒီကေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

zika

အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားသူ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးကုိ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရတယ္လုိ႔ သံသယရွိၿပီး စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ကာ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဇီကာကူးစက္ခံရတ့ဲ ႏုိင္ငံျခားသူရဲ႕ အမည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတြအျပင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ကူးစက္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ျပည္တြင္းမွာ ကူးစက္ခံရျခင္း ဆုိသည္ကုိေတာ့ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါဘူး။ လက္ရွိမွာ ဇီကာ

adv_banner
adv_banner