ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တင္ျပဖို႔ ေရြးေကာ္ ဥကၠ႒ ေျပာ

0
240

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တင္ျပဖို႔ လိုအပ္ၿပီး အဲဒီလို တင္ျပႏိုင္မွမွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဦး လွသိန္းကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

77862956burma2_77388b

လာမယ့္ဧၿပီလမွာ ျပဳလုပ္မယ့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္နဲ႔ ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒ေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိေတြနဲ႔ ေတြဆံုစဥ္မွာ အခုလို ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ေၾကညာခ်က္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ (၉)ေနရာ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္(၃)ေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္(၆)ေနရာကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းေတြကို ကြင္းဆင္းေကာက္ယူေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6