ဦးဝင္းထိန္ေရးသားတဲ့ “ဗုိလ္ႀကီး အုန္းေက်ာ္ျမင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ” စာအုပ္မိတ္ဆက္

0
283

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြ႔ဲက တပ္မေတာ္သားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဝင္းထိန္ေရးသားတဲ့ “ဗုိလ္ႀကီး အုန္းေက်ာ္ျမင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ”  သမုိင္းျဖစ္ ရပ္သုံးသပ္ခ်က္ စာအုပ္ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ေန႔ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တာ္ဝင္ႏွင္းဆီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

6

?bph6