ကေနဒါအေျခစိုက္ Forum of Federation အဖြဲ႕က ဖက္ဒရယ္ေရးရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္မယ္

0
180

ကေနဒါအေျခစိုက္ Forum of Federations (ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားဖိုရမ္)အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ံုးခြဲက “ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ”တစ္ခုကို ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ကေန ၂၉ ရက္ထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

fof

အဲဒီ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက တတ္သိပညာရွင္ေတြလည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို မွ်ေဝဖလွယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Forum of Federations အဖြဲ႕ဟာ ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြ၊ သီအိုရီေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ကမၻာတစ္လႊားမွာ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ NGO တစ္ခုပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ၂၀၁၂ ကတည္းက အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

၂၀၁၆ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔မွာ Forum of Federation ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ံုးကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္ပြဲ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

?bph6