အီရန္-အီရတ္ နယ္စပ္မွာ ၇.၃ ရစ္ခ်က္တာ စေကး ငလ်င္လႈပ္၊ ၁၄၀ ေက်ာ္ေသ ၈၆၀ ဒဏ္ရာရ(႐ုပ္/သံ)

0
146

အီရန္ႏိုင္ငံ နဲ႔ အီရတ္နယ္စပ္ၾကား ကာမန္ရွာျပည္နယ္မွာ မေန႔ ႏုိင္ဘာ ၁၂ ရက္က အင္အားျပင္း ၇.၃ ရစ္ခ်က္တာ စေကးရွိတဲ့ အင္အားျပင္း ငလ်ွင္လႈပ္ခတ္သြားခဲ့လုိ႔ လူေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ေသဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။

?bph6