တီေကာင္ကရတဲ့ အရည္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ အဆုတ္ကင္ဆာ ကုသႏိုင္မယ္ (႐ုပ္/သံ)

0
259

ပိုလန္ႏိုင္ငံက သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ေျမႀကီးထဲ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားၾကားတဲ့ တီေကာင္ေတြကို အသံုးျပဳကာ အဆုတ္ကင္ဆာကုိ ကုသႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ သုေတသနျပဳလုုပ္ေနပါတယ္။