တရုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတစ္ေလ်ွာက္ေလဆင္ႏွာေမာင္း တုိက္ခတ္ အိမ္ ၁၀ လံုးပ်က္စီး

0
36

တရုတ္ႏို္င္ငံ ေျမာက္ပိုင္း  ေဟေလာင္က်န္  ျပည္နယ္မွာ ေလဆင္ႏွာေမာင္းတစ္ခု မေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က တိုက္ခတ္သြား ခဲ႔ပါတယ္။

အဲဒီလို တိုက္ခတ္သြားခဲ့တာေၾကာင့္ သူျဖတ္သန္းသြားတာ ခဲ့တဲ့ လမ္းတစ္ေလ်ွာက္က ကားမွန္ေတြ ကြဲကာ ေနအိမ္ ၁၀ လံုး ေက်ာ္ ပ်က္စီးမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲ႔ဒီ ေလဆင္ႏွာေမာင္းဟာ  ၁၀ မီနစ္ၾကာ တုိုက္ခတ္သြားခဲ့ၿပီး ေလျပင္းမ်ားတုိက္ခတ္ကာ မိုးရြာသြန္းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

တရုတ္မွာ ေလဆင္ႏွာေမာင္းမၾကာခဏ ၀င္ေရာင္တုိက္ခတ္ေလ႔ရွိၿပီး ျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လတုန္းကလည္း တရုတ္ အေရွ႔ပိုင္းျပည္နယ္ထဲမွာ ေလဆင္ႏွာေမာင္းေတြ တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ သစ္ပင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ လဲက် ခဲ့ၿပီး မိသားစု ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကို ေဘးကင္းရာကို ေျပာင္းေရႊ႔ေပးခဲ့ရပါတယ္။

?bph6