ခ်ီလီႏိုင္ငံ ရဲ့  ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈ ပိတ္ပင္ထားမႈအတြက္ ဥပေဒအသစ္ျပင္ဆင္ခြင့္ရရွိခဲ့

0
34

ခ်ီလီႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က  ကို္ယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈ ပိတ္ပင္ထားမႈအတြက္  ဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ရဲ့ အသက္ကို ကယ္ရမဲ့ အေျခအေနအေန၊ သေႏၶသားအသက္ရွင္ဖို႔ ႏႈန္း နည္း ေနတဲ့ အေျခအေန နဲ႔ ၊ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈနဲ႔ အဓၶမျပဳက်င့္ခံရမႈေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ႔ ကေလးငယ္ ေတြကို ဖ်က္ခ်ခြင့္ တရား၀င္ရရွိတယ္လို႔ ခ်ီလီအေျခခံဥပေဒခံုရံုးက တရား၀င္ေၾကျငာခဲ႔ပါတယ္။

ခ်ီလီႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈကို တရားမ၀င္တဲ့ လုပ္ရပ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ  ပိတ္ပင္ထားၿပီး အခုလို တရား၀င္ ရရွိေအာင္ လႊတ္ေတာ္မွာ  ၂ ႏွစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရတာပါ။  

ခ်ီလီဟာ ေတာင္ အေမရိက ႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့  ရုိမန္ကသလစ္ ႏုိင္ငံ ၇ ႏိုင္ငံ ထဲက ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈပိတ္ပင္ ထားတဲ့ ႏုိင္ငံထဲကတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ခ်ီလီ ၊ဟြန္ဒူးရပ္ ၊ အယ္လ္ဆာေဗးဒို ၊နီကာရာဂြာ၊ ေမာ္လ္တာ၊ ဗာတီကန္နဲ႔ ဒိုမီနီကန္ သမၼတႏုိင္ငံေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6