ထုိင္းဘုရင္မီသားစု အေပၚ အသေရပ်က္ေစမႈနဲ႔ လူ ၉ ဦးကို စြဲခ်က္တင္

0
69

အသက္ ၁၄ ႏွစ္ အရြယ္ ေကာင္ေလးတစ္ဦးအပါဝင္ လူေပါင္း  ၉ ဦးကို ထုိင္းေတာ္ဝင္ဘုရင္မိသားစုကို အသေရဖ်က္မႈ နဲဲ႔ စြဲခ်က္တင္ထားတယ္လို႔  ထိုင္း ခြန္ကာအမ္ ေဒသ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

ခြန္ကာအမ္ေဒသ  ေနရာအမ်ားျပားမွာခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ ထိုင္းဘုရင္ေဟာင္း  ဘူမီေဘာ နဲ႔ လက္ရွိ ဘုရင္ မဟာ ဝီဇယာေလာင္ကြန္ ရဲ႕ ရုပ္ပံုေတြကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈေတြေၾကာင့္ အခုလိုမ်ိဳး စြဲခ်က္တင္ထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူကေျပာပါတယ္။

အသက္ ၁၄  ႏွစ္ အရြယ္ေကာင္ေလးကို ထုိင္း ကေလး တရားရံုးက လက္ခံစစ္ေဆးမယ္ဆုိရင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ အရြယ္ေကာင္ေလး ဟာ ထုိင္းေတာ္ ဝင္ မီသားစုကို အသေရဖ်က္ဆီးမႈ ျပဳလုပ္တဲ့ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ ေအာက္ ပထမဆံုး ကေလးျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

 ထိုင္း ရာဇာဝတ္မႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၂ အရ အျပစ္ရွိတယ္လို႔ စံုစမ္းေတြရွိမယ္ဆုိရင္ေကာင္ေလး ဟာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ အထိ အျပစ္ေပးခံရဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

ထုိင္း စစ္အ စိုးရ ဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ထုိင္းေတာ္ဝင္မီသားစု အေပၚ အသေရပ်က္ေစတဲ့ အမႈေတြကို တင္းၾကပ္စြာကိုင္တြယ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။

?bph6