ေအာက္ဆီဂ်င္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ၂ ရက္အတြင္း အိႏၵိယ ကေလးငယ္ ၃၀ ေသဆံုး(႐ုပ္/သံ)

0
56

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmcntv%2Fvideos%2F1259886534137887%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>

အိႏၵိယ ႏုိင္ငံက အစိုးရပိုင္ေဆးရံုေတြ မွာ ေအာက္ ဆီဂ်င့္လိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ရက္အတြင္း ကေလးငယ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

?bph6