ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ ကို ကာတာႏုိင္ငံ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး

0
61

ကာတာႏုိင္ငံ ဟာ အာရပ္  ႏုိင္ငံ ၄ ႏိုင္ငံနဲ႔ တင္းမာမႈေတြရွိေနခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၈၀ က  ႏုိင္ငံသားေတြကို ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ကာတာႏုိင္ငံရဲ႕ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္း ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစဖို႔ အခုလိုမ်ိဳး ႏုိင္ငံေပါင္း ၈၀ ကို ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

 အ ခုလိုမ်ိဳးဗီဇာ ကင္းလြတ္ေပးလုိက္တာ ဟာ ကာ တာႏုိင္ငံကိုေဒသအတြင္းမွာ ပိုမို လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေစတယ္လို႔ ကာတာ ခရီးသြားဝန္ႀကီး ဌာနက အီဘရာဟင္ကေျပာပါတယ္။

ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလုိက္တာေၾကာင့္ ကာတာႏုိင္ငံကို သြားလိုသူေတြ ဟာ တရားပတ္စပိုစ္ တစ္ခုတည္းနဲ႔သာ ကာတာႏုိင္ငံကို သြားေရာက္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံအုပ္စု ၂ စုျဖစ္ၿပီး ပထမ  အုပ္စု မွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၃ ႏုိင္ငံ ပါဝင္ၿပီး အဲဒီႏုိင္ငံေတြ ဟာ ကာတာႏုိင္ငံမွာ ရက္ေပါင္း ၈၀ ၾကာ ေန ထုိင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ၿပီး ၄၇ ႏုိင္ငံအုပ္စုမွာ ပါသူေတြကေတာ့ ကာတာႏုိင္ငံမွာ ရက္ေပါင္း ၃၀ ၾကာေနထုိင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6