ေအာက္ဆီဂ်င္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ၂ ရက္အတြင္း အိႏၵိယ ကေလးငယ္ ၃၀ ေသဆံုး

0
56

အိႏၵိယ ႏုိင္ငံက အစိုးရပိုင္ေဆးရံုေတြ မွာ  ေအာက္ ဆီဂ်င္လိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္  ႏွစ္ရက္အတြင္း ကေလးငယ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရေဆးရံုေတြဆီ ေအာက္ဆီဂ်င္ ေပးပို႔တာကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆးရံုေတြမွာေအာက္ဆီဂ်င္ လိုအပ္တာေတြျဖစ္ေနပါတယ္။

  အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြက ေ အာက္ဆီဂ်င္ေတြကို အစိုးရေဆးရံုေတြဆီ ပံ့ပိုးမႈေတြျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ေသာင္းဖုိ႔ ရွိ ေအာက္ဆီဂ်င္ေတြကို ပံပိုးမႈေတြလုပ္ေပမယ့္ အဲဒီ ေအာက္ဆီဂ်င္ေတြ ကိုေဆးရံုေတြ ဆီ ျဖန္႔ေပးရတာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေအာက္ဆီ ဂ်င္ဝယ္ဖို႔ ေငြေၾကး  ျပသာနာရွိေနတယ္လို႔ ဂိုရက္ပါ ၿမိဳ႕ ေကာ္မရွင္ ကူမာကေျပာပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ေန႔တည္းက စတင္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္စုစုေပါင္း ၆၀ ဟာ ေအာက္ဆီဂ်င္ နည္းလို႔မဟုတ္ဘဲ ျပင္းထန္တဲ့ ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါ အျပင္ အျခားေရာဂါေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔  အိႏၵိယ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန က တာ၀န္ရွိသူေတြကေျပာပါတယ္။

?bph6