ဘထၱရီ မလိုအပ္တဲ့ဖုန္း

0
114

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဖုန္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ သုေတသန ပညာရွင္ေတြဟာ ဘက္ထရီ မလိုတဲ့ ပိုမုိေကာင္းမြန္တဲ့ ဖုန္းကို တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။  

အဲဒီဖုန္းမွာ မလိုအပ္တဲ့ အရာေတြကို တပ္ဆင္ထားတာမရွိဘဲ  ဖုန္းေခၚလက္ခံႏုိင္တာ၊  မက္ေဆ့ခ်္ပို႔ႏုိင္တာနဲ႔ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏုိင္တာေတြကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။

အဲဒီ ဖုန္းကို အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ ေရဒီလိုင္းေတြကေန တဆင့္  ဖုန္းအားကို အသံုးျပဳဖုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ သုေတသနပညာရွင္ေတြကေျပာပါတယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိေနတဲ့ ေရဒီလိုင္းေတြကို ဖုန္းအားအျဖစ္ အသံုးျပဳ သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆီယက္တဲလ္ရွိ ဝါရွင္တန္ တကၠသိုလ္က သုေသတန အဖြဲ႔ဝင္က ဗမ္စီ တယ္လာက ေျပာပါတယ္။  

အဆိုပါ သုေတသနအဖြဲ႔ဟာ ဖုန္းမွာ ဘက္ထရီအား သံုးစရာမလိုတဲ့ အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့အရာကို တပ္ဆင္ၿပီး ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ပံုမွန္ဖုန္းေတြထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈရွိတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီဂ်စ္တယ္ လုိင္းေတြထက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ကြန္ျပဴတာကိုအေျခခံတဲ့ အရာေတြကို ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္ထားတယ္လို႔  ဗမ္စီ တယ္လာကေျပာပါတယ္။

?bph6