ေျမာက္ကိုရီးယားကို ကူဝိတ္က စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူ

0
69

ကူဝိတ္ကေန ေျမာက္ကိုရီးယားကို တိုက္႐ိုက္ ေလယာဥ္ေျပးဆြဲ ေျပးဆြဲမႈ ဖ်က္သိမ္းျခင္း အပါအဝင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ အေရးမႈေတြကို ကူဝိတ္ႏိုင္ငံက ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ကူဝိတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာပါတယ္။

ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ကူဝိတ္ကလည္း လိုက္လုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကူဝိတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဆာဘာ အယ္လ္ ဆာလင္ ဆာဘာက ေျပာပါတယ္။

စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမွာ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ရပ္ဆိုင္းတာ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကူဝိတ္ရန္ပံုေငြကေန ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမႈ ရပ္တန္႔တာ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား အလုပ္သမားေတြကို ဗီဇာ ထပ္မေပးေတာ့တာ၊ ကိုရီးယားကို ကုန္တင္သေဘၤာေတြ မသြားေရာက္ေစတာနဲ႔ ကူဝိတ္ရွိ သံတမန္ဦးေရကို ေလွ်ာ့ခ်တာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

?bph6