လန္ဒန္တိရစာၦန္ရံုရဲ့  ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားအျဖစ္  ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ကို ေဆးလိမ္းၿခယ္ကာ ေျပးလႊားမႈေတြ ျပဳလုပ္

0
70

ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႔မွာ လန္ဒန္ တိရစာၦန္ရံုရဲ့ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားအျဖစ္ လူေပါင္းရာေက်ာ္ဟာ ခႏၶာကုိယ္အႏွံေဆးလိမ္းျခယ္ကာ  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။

အဲ့ဒီႏွစ္ပတ္လည္ပြဲမွာ  အ၀တ္အစား ၀တ္ဆင္ ထားျခင္းမရွိတဲ့့ သူေတြစုေပါင္းၿပီး မ်ိဳးတုန္း ေပ်ာက္ ကြယ္ ေတာ့မဲ့ က်ားေတြအတြက္ ေထာက္ပံံ႔ ေငြ ျမင့္တက္လာေစဖု႔ိရည္ရြယ္ကာ က်ားပံုစံ ေဆးလိမ္း ျခယ္မႈေတြ နဲ႔ အ၀တ္စကိုက်ားအျမီးပံုစံ ဖန္တီး ၀တ္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။

Zoological Society London တိရစာၦန္ရံုကို ေစာင့္ေရွာက္ကူညီေပးဖို႔ ေပါင္ ၄ ေသာင္းေက်ာ္တုိးျမင့္ ရရွိဖို႔ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကတာပါ။အဲ႔ဒီလုိ သာျမင့္တက္လာခဲ့တယ္ဆိုရင္ အင္ဒိုနီးရွားက တရားမ၀င္ က်ားဖမ္းမႈေတြနဲ႔ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ေၾကာင့္ Sumatran Tigers     မ်ိဳးစိတ္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနတဲ့ တိရစာၦန္ရံုေတြကို ကူညီႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6