အတန္းေဖာ္ကို ဘာသာေရးပြဲေတာ္ဆီ မေခၚေဆာင္ဖို႔ ပိတ္ပင္

0
62

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ကြင္းစ္လန္ ေက်ာင္းသားေတြကို သူတုိ႔ရဲ႕ အတန္းေဖာ္ေတြကို ဘာသာေရးပြဲေတာ္ ေတြမေခၚသြားဖို႔ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။  

အဲဒီလိုပိတ္ပင္ထားေပမယ့္  သူငယ္ခ်င္းေတြကို  ခရစၥမတ္ကတ္ေပးေဆာင္ဖုိ႔ေတာ့ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။  အခုလိုမ်ိဳး စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ပိတ္ပင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေဒသခံ ဘာသာေရးအဖြဲ႔စည္းေတြက ျပင္းထန္စြာ ေဝဖေနၾကပါတယ္။

ျပည္နယ္ အစိုးရက စာသင္ေက်ာင္းေတြဟာ ခရစ္ယာန္  ဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဆရာမေတြအေနနဲ႔လည္း ေက်ာင္းသားေတြကို ဘာသာေရးသင္ခန္းစာနဲ႔ ပြဲေတာ္ေတြဆီ မသြားေစဖို႔ တားျမစ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။

စာသင္ခန္းေတြထဲမွာ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စည္းရံုးတာ မရွိေပမယ့္ ကစားကြင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းရံုးတာေတြ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္တယ္လို႔  ၾသစေၾတးလ် ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သံုးသပ္ေနပါတယ္။

?bph6