ႀကီးမားတဲ့ ပိုက္လံုးႀကီးေတြ ၿဗိတိန္ ကမ္းေျခမွာ လာေရာက္ေသာင္တင္

0
48

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံထုတ္ ႀကီးမားတဲ့ ပလတ္စတစ္ ပိုက္လံုးႀကီးေတြ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ကမ္းေျခတစ္ခုမွာ လာေရာက္ ေသာင္တင္ေနတာကို ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲ့ဒီႀကီးမားတဲ႔  ပုိက္လံုးႀကီးေတြဟာ  အရွည္ မီတာ ၁၀၀ ရွိၿပီး လံုးပတ္ ၂ မီတာေလာက္ ရွိၿပီး ဘိုးတိုင္႐ိုက္မယ့္ ပိုက္လံုးႀကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံထုတ္ အဲ့ဒီ ပုိက္လံုးႀကီးေတြဟာ အေရွ႕အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားကေန ေမ်ာလာၿပီး ေနာ္ေဖာ့ခ္ ကမ္း႐ိုးတန္းမွာ လာေသာင္တင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပိုက္လံုးႀကီးေတြဟာ အယ္ဂ်ီးရီးယားမွာ လုပ္မယ့္ ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ပိုက္လံုးႀကီးေတြကို တစ္ေနရာမွာ စုပံုၿပီးေတာ့မွ ေနာ္ေဝက စက္႐ံုဆီ ျပန္ပို႔ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6