စပိုင္လုပ္မႈအတြက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားကို အီရန္ တရားရံုးေထာင္ ၁၀ ႏွစ္ခ်

0
19

အီရန္ တရားရံုး ဟာ တရုတ္-အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးကို အေမရိကန္ အတြက္ စပိုင္လုပ္မႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ အျပစ္ေပးလုိက္ပါတယ္။

 

အသက္ ၃၇ ႏွစ္ ရွိဝမ္ ဟာ အေမရိကန္ အစိုးရအတြက္ အီရန္ႏိုင္ငံဆီကေန သတင္းအ ခ်က္လက္ေတြ စုေဆာင္းၿပီး ၊အေမရိကန္ အစိုးရနဲ႔ တိုက္ရိုက္ဆက္ဆံတာေတြရွိတယ္လို႔ အီရန္ တရားေရးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ အီဂ်ီကေျပာပါတယ္။

 ဝမ္ ဟာ အေမရိကန္ ပရင္စီတြန္ တကၠသိုလ္မွာ သမုိင္းဆုိင္ရာ ေဒါက္တာဘြဲလုပ္ေဆာင္ေနသူျဖစ္ၿပီး  အီရန္ ႏိုင္ငံမွာအေမရိကန္ အတြက္စပိုင္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ အဆိုပါတကၠသိုလ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

ဝမ္ ဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္  မွာဖမ္းခံရတာျဖစ္ၿပီး  အီရန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္လက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္း ၄၅၀၀ ေက်ာ္စုေဆာင္းခဲ့တယ္လို႔ အီရန္ တရားေရးဌာနကေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကေတာ့ အီရန္ႏိုင္ငံမွာဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ အေမရိကန္ ႏို္င္ငံသားေတြျပန္လြတ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။

အီရန္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အေမရိကန္စပိုင္ေတြရွိေနၿပီး အေမရိကန္ နဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံသား ၇၀ ေက်ာ္ေထာင္ ခ်ထားတယ္လို႔ အီရန္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြကေျပာပါတယ္။

?bph6