ပါကစၥတန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈနဲ႔ တရားစြဲဖို႔ စဥ္းစားေန

0
59

ပါကစၥတန္ တရားရံုးခ်ဳပ္ ဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဝက္ဇ္ ရွာရစ္ကို သူရဲ႕မိသားစုခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔  စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနၿပီး အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ စြဲခ်က္တင္ဖို႔  စဥ္းစားေနပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ မိသားစု ဟာ ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔အဓိက ရင္းျမစ္ေတြကို ေဖာ္ျပႏုိင္မႈမရွိတာေၾကာင့္ တရားရံုးခ်ဳပ္ ဟာ စြဲခ်က္တင္ဖို႔ စီစဥ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ မိသားစု ဟာ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ အခန္းေတြ ဝယ္ယူမႈေတြရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါကစၥတန္ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔ေတြက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မီသားစုကို စံုစမ္းတာေတြရွိခဲပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွရစ္  ဟာ ကုမၼဏီေတြဆီကေန ေငြေၾကး ရယူတာေတြရွိခဲ့တယ္လို႔သံသယ ရွိခံေနရပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ အိမ္ယာဝယ္ယူမႈကို တရားဝင္  ဝင္ေငြနဲ႔ ဝယ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ တံုျပန္ထားပါတယ္။

အတိုက္ခံေတြ ကေတာ့   မိသားစု ဟာ ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာကို အသံုးခ်ၿပီး ဥေပေဒနဲ႔မညီတဲ့ ေငြေတြနဲ႔ ခ်မ္းသာဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတာျဖစ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွာရစ္ကို ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ဖုိ႔ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။

?bph6