ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ   က်ြဲနဲ႔ ရိုးရာလယ္ထြန္ၿပိဳင္ပြဲ  က်င္းပ

0
55

ထုိင္းႏုိင္ငံ အေရွ႔ပိုင္းျပည္နယ္တစ္ခုထဲက လယ္သမားေတြဟာ ႏွစ္စဥ္ရိုးရား ဓေလ႔အစဥ္အလာ အတုိင္းျပဳလုပ္ေနက် ျဖစ္တဲ႔ က်ြဲနဲ႔ လယ္ထြန္ျပဳိင္ပြဲ တစ္ခုကို မေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။

အဲ့ဒီရိုးရာ ပြဲကို ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ႔က်တာ ျဖစ္ျပီး သီးႏွံျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ စပါးစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွာ လယ္သမားေတြ စုေပါင္းျပဳလုပ္ၾက တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေခတ္မွာ က်ြဲေတြကို အသံုးျပဳကာ လယ္ထြန္ယက္မႈရွားပါးလာျပီး ဘိုးဘြားေတြရဲ့ ဓေလ႔ေတြကို ျပဳလုပ္တဲ႔အခါမွသာ က်ြဲေတြကို အသံုးျပဳမႈေတြရွိလာခဲ႔ပါတယ္။

အခုလုိ ရိုးရာျပိဳင္ပြဲက်င္းပတဲ႔ရာသီမွာက်ြဲတစ္ေကာင္ ကို ေဒၚလာ ၂၄၀၀ နီးပါး ကေန စတင္ကာ ၀ယ္ယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6