အက္ဆစ္နဲ႔တုိက္ခိုက္သူေတြကို ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးမယ္

0
71

ၿဗိတိန္ အစိုးရ ဟာ  အက္ဆစ္ကို အသံုးျပဳၿပီးအျခားသူေတြကို တိုက္ခိုက္တဲ့ သူေတြကို ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးသြားမယ္လို႔ ၿဗိတိန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး အန္ဘာ ရက္ဒ္ ကေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကာသပေတးေန႔က  လန္ဒန္ၿမိဳ႕အေရွပိုင္းမွာ  အက္ဆစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး လူ ၅ ဦးကိုတုိက္ခိုက္မႈေတြရွိ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက သတိေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

 အခုလိုမ်ိဳး မ်က္ႏွာေတြကို အက္ဆစ္နဲ႔ ပက္ ကာတုိက္ခိုက္မႈေတြလုပ္ခဲ့မႈအေပၚ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအတြင္း စိုးရိမ္မႈေတြျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

 ဝန္ႀကီး အန္ဘာရက္ဒ္က အဲဒီတုိက္ခိုက္မႈအေပၚ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစမယ္တံုျပန္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာတဲ့အျပင္ ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ ေပးဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

ေရွေန႔ေတြအေနနဲ႔ အက္ဆစ္နဲ႔တုိုက္ခိုက္မႈ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္အေပၚ ျပန္သံုးတာမႈေတြလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီ အက္ဆစ္ ဟာ အႏၱာရယ္ ႀကီးတဲ့လက္နက္အျဖစ္ သတ္မွတ္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။

?bph6