ေျမာက္ကိုရီးယား နဲ႔ စစ္ေရးေဆြးေႏြးဖို႔ေတာင္ကိုရီးယား ကမ္းလွမ္း

0
27

ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရ ဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ နဲ႔ စစ္ေရးေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းလိုက္ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ  က မၾကာေသးမီက ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈေတြလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တင္းမာမႈျမင့္ေနခ်ိန္မွာပဲ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံက ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္ေဂ်အင္က ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ႏ်ဴကလီယား အစီစဥ္ကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႔  ေျမာက္ကိုရီးယား နဲ႔ေဆြးေႏြးမႈေတြ  နီးစပ္စြာ ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ၿပီး ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိသြားေရးကို အရင္ထက္ ပိုမုိႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယား  ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး  ဆူ ခ်ိဳဆက္ က  ၂ ႏိုင္ငံ ၾကားကစစ္မဲဇုန္ က ပန္မြန္ဂၽြန္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ဖြယ္ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယား  ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး က  ၂ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးမႈေတြကို ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္မွာလုပ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းထားၿပီးေျမာက္ကိုရီးယား ဘက္ကေန  အေပါင္းလကၡေဆာင္တဲ့တံုျပန္မႈမ်ိဳးနဲ႔ တံုျပန္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

?bph6